LX series

   LX Series เป็นฟิล์มที่ใช้เทคโนโลยีการทับซ้อนของอนุภาคโลหะถึง 9 ชั้น เกิดเป็นชั้นฟิล์มที่มีความหนาถึง 3 mil เรียกได้ว่าเป็นฟิล์มนิรภัย ที่มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนได้สูงมาก โดยมีค่าการสะท้อนรังสีความร้อน (IRR) ถึง 97% และยังมีรุ่นฟิล์มที่มีความใสและสะท้อนความร้อนได้ดีที่สุดในท้องตลาด ซึ่งการสะท้อนความร้อนไม่ใช่เพียงการป้องกันความร้อนเข้าสู่รถยนต์ กล่าวคือ เมื่อขับรถกลางแจ้งเป็นเวลานานๆ ความร้อนจะไม่สะสมบนเนื้อฟิล์มและกระจก ท่านจะไม่รู้สึกถึงความร้อนที่สะสมมากขึ้นภายในรถยนต์ จนทำให้รู้สึกร้อนอบอ้าว ซึ่งฟิล์มทั่วไปในท้องตลาด ส่วนใหญ่จะเป็นฟิล์มที่ใช้เทคโนโลยีการดูดซับความร้อน อันจะก่อให้เกิดความร้อนสะสมภายในรถยนต์เพิ่มมากขึ้น

     อีกจุดเด่นที่ตอบโจทย์ผู้ใช้รถยนต์ทั่วโลก คือความเคลียร์ของเนื้อฟิล์ม ที่เกิดจากทับซ้อนของอนุภาคโลหะหลายๆชั้น ทำให้ฟิล์ม Solar Gard มีคุณสมบัติการสะท้อนแสง (ปรอท) น้อยมากๆ โดยมีค่าการสะท้อนแสงน้อยกว่า 8% ทั้งภายในและภายนอกรถยนต์ ไม่ใช่แค่ดำนอก สว่างใน แต่คือเทคโนโลยีชั้นสูงที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่มีใครทำได้

     ค่าสะท้อนแสงที่ต่ำกว่ากระจกใสที่ไม่ติดฟิล์ม จึงทำให้ทัศนะวิสัยในการขับขี่ในเวลากลางวัน ไม่ใช่แค่ลดแสงแดดจ้าเท่านั้น เนี้อฟิล์มคุณภาพสูงจะทำให้ท่านสบายตามากๆ เปรียบได้กับใส่แว่นตากันแดดราคาแพงเช่นกัน ดำเหมือนกันแต่คุณภาพเลนที่ต่างกัน ความรู้สึกที่ได้ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

     ทัศนะวิสัยการขับขี่ในเวลากลางคืนก็ดีเยี่ยมมาก ที่เห็นข้อแตกต่างชัดๆคือ เวลาฝนตก การสะท้อนของไฟถนน จะไม่เกิดขึ้นและทำให้การขับขี่ของท่านปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การถอยจอดเป็นเรื่องง่ายอีกเช่นกัน โดยไม่จำเป็นต้องลดกระจกลงเวลาถอยจอด

     ทั้งหมดนี้คือจุดเด่นของฟิล์ม Solar Gard LX Series ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการฟิล์มนิรภัยที่สามารถป้องกันความร้อนได้ดีที่สุด หนึ่งเดียวในโลกที่ถือครองเทคโนโลยีนี้ ที่ไม่มีใครตามได้ทัน กล้าให้คุณท้าพิสูจน์


LX series Brilliant black Ultra Performance Selective Perform Hybrid Ceramic