Hybrid Ceramic

“SOLAR GARD” ฟิล์มสะท้อนความร้อน รายแรกของโลก
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย โดยกระบวนการทับซ้อนของประจุโลหะ Silver, Gold, Titanium, Platinum มากถึง 9 ชั้น (Multi-Layer Sputtering Technology) ทำให้ฟิล์ม Solar Gard มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อน (Infrared Rejection) ได้สูงถึง 97% แต่มีคุณสมบัติการสะท้อนแสง(ปรอท)ที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับฟิล์มทั่วไป ทำให้รถของคุณคงความสวยงาม ไม่บดบังทัศนะวิสัยการขับขี่ทั้งกลางวันและกลางคืน

อีกทั้งกระบวนการทับซ้อนของประจุโลหะมากถึง 9 ชั้น ก่อเกิดชั้นฟิล์มที่มีความแข็งแรงและมีความหนาถึง 3 มิว มีความคงทนต่อทุกสภาวะอากาศ ไม่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับความชื้น ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีในชั้นฟิล์ม(สนิมฟิล์ม) สร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น

Solar Gard การันตีคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน โดยการรับประกันสินค้า หลังการติดตั้งเป็นระยะเวลา 8 ปี จากโรงงานผู้ผลิต Saint-Gobain Solar Gard : San Diego, California USA.

 

LX series Brilliant black Ultra Performance Selective Perform Hybrid Ceramic