ประวัติความเป็นมา

 


     Saint Gobain Solar Gard เป็นบริษัทในเครือ Saint-Gobain ที่ก่อตั้งในประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี ค.ศ 1665 มายาวนานกว่า 350 ปี เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตกระจกคุณภาพให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำ หลายๆประเทศในทวีปยุโรป ปัจจุบันมีฐานผลิตตั้งอยู่ที่เมือง San Diego, California USA

     ภายใต้แรงสนับสนุนจาก Saint-Gobain ผลักดันให้ในปัจจุบัน Solar Gard ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมฟิล์มสำหรับรถยนต์และอาคาร

SOLAR GARD TECHNOLOGY
     Solar Gard Film เกิดจากแนวความคิดที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการพัฒนากระบวนการป้องกันแสงและความร้อน จากรังสีดวงอาทิตย์ ที่ส่องผ่านกระจกรถยนต์ กระจกบ้านและอาคาร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากที่สุด

     Solar Gard เป็นฟิล์มแบรนด์เดียวในโลก ที่มีสถานที่ผลิตและศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการคิดค้นและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ก่อเกิดเทคโนโลยีการผลิตฟิล์มที่ล้ำสมัย ในรูปแบบ “Multi-Layer Sputtering” เป็นรายแรกของโลก โดยคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง อาทิ Silver, Gold, Titanium, Platinum ผ่านขั้นตอนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย “SG Sputter Machine”

“SOLAR GARD” ฟิล์มสะท้อนความร้อน รายแรกของโลก
     ด้วยเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย โดยกระบวนการทับซ้อนของประจุโลหะ Silver, Gold, Titanium, Platinum มากถึง 9 ชั้น (Multi-Layer Sputtering Technology) ทำให้ฟิล์ม Solar Gard มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อน (Infrared Rejection) ได้สูงถึง 97% แต่มีคุณสมบัติการสะท้อนแสง(ปรอท)ที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับฟิล์มทั่วไป ทำให้รถของคุณคงความสวยงาม ไม่บดบังทัศนะวิสัยการขับขี่ทั้งกลางวันและกลางคืน

     อีกทั้งกระบวนการทับซ้อนของประจุโลหะมากถึง 9 ชั้น ก่อเกิดชั้นฟิล์มที่มีความแข็งแรงและมีความหนาถึง 3 มิว มีความคงทนต่อทุกสภาวะอากาศ ไม่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับความชื้น ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีในชั้นฟิล์ม(สนิมฟิล์ม) สร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น

     Solar Gard การันตีคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน โดยการรับประกันสินค้า หลังการติดตั้งเป็นระยะเวลา 8 ปี จากโรงงานผู้ผลิต Saint-Gobain Solar Gard : San Diego, California USA.